פערי מידע במערכת היחסים בין דיימון לראינירה ב"בית הדרקון"

"לפי תורת הפערים, יש לראות את תהליך הקריאה כתהליך של השלמת פערים בטקסט. הטקסט הספרותי אינו יכול למסור במפורש את מלוא פרטי המציאות, לכן את רובם צריך הקורא להשלים בעצמו, באופן מובלע. לעיתים קיים מצב בו פרטים חיוניים להבנת העלילה חסרים בטקסט. במצב זה, הקורא צריך להשלים בעצמו את הפרטים החסרים כדי להבין את העלילה, […]