איך לכתוב מצחיק?

מה הופך את היצירה שלנו למצחיקה? מהם הגורמים שאחראים ליצירת אפקט הומוריסטי? למה בכלל אנחנו צוחקים? במהלך השנים התפתחו תאוריות שונות שמטרתן להסביר את התכונה האנושית הקרויה הומור, תאוריית אי ההלימה היא הדומיננטית והמרכזית ביניהן. קצת היסטוריה: תאוריית אי ההלימה שהתפתחה במאה השמונה עשרה גורסת שהומור הוא משהו לא-תואם – משהו שמפר את הדפוסים המנטליים […]