A Husband for Hartwell – סקירה

הפרטים היבשים: שם: A Husband for Hartwell מחברות: ליסה הנרי, J. A. Rock 205 עמודים, מצוי בקינדל אנלימיטד ולדעתי גם באודיבל. לשם מה התכנסנו כאן היום? באנגליה של תקופת העוצרות (ריג'נסי בלעז), עבר תיקון לחוק שתפקידו לאפשר לגברים להינשא לגברים. סדרת Lords of Bucknall Club מאת ליסה הנרי וג'יי. איי. רוק מטפלת במגוון הסיטואציות הרומנטיות שמתרחשות כתוצאה מהשילוב בין רומנטיקה […]