המכשפה מנחל חילזון – סקירה

הפרטים היבשים שם: המכשפה מנחל חילזוןמחברת: רוני כרם פזקטגוריה: מד"ב ופנטזיה, נוער בוגרמספר עמודים: 372 עמודים מודפסים. נתחיל בגילוי נאות אני עורכת הלשון של המכשפה מנחל חילזון, אם מצאתם טעויות בספר זאת לגמרי אשמתי ואני לוקחת אחריות, אבל זה לא יפריע לכם (או: לא יפריע לכם הרבה) כי זה ספר נהדר ועכשיו אסביר גם למה: […]